تیشرت، مانتو و شال و روسری گزینه های مناسبی برای درج تصاویر جهت تبلیغات محسوب می شود، علاوه بر این امکان چاپ روی پارچه مبل، رومیزی ها و کوسن نیز وجود دارد….

تیشرت، مانتو و شال و روسری گزینه های مناسبی برای درج تصاویر جهت تبلیغات محسوب می شود، علاوه بر این امکان چاپ روی پارچه مبل، رومیزی ها و کوسن نیز وجود دارد.