در آستانه بازگشایی مدارس درسال جدید تحصیلی، وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان در دو هفته آینده خبر داد تا بعد از انجام واکسیناسیون، شاهد بازگشایی مدارس نیز باشیم….

در آستانه بازگشایی مدارس درسال جدید تحصیلی، وزیر بهداشت از آغاز واکسیناسیون دانش آموزان در دو هفته آینده خبر داد تا بعد از انجام واکسیناسیون، شاهد بازگشایی مدارس نیز باشیم.