پیکر مطهر نوزدهمین شهید مدافع حرم ساوه بر روی دستان مردم این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر مطهر نوزدهمین شهید مدافع حرم ساوه بر روی دستان مردم این شهر تشییع و به خاک سپرده شد.