پیکر حاج محمد خجسته باقرزاده در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

پیکر حاج محمد خجسته باقرزاده در حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.