مراسم تشییع پیکر عالم ربانی محمدرضا حکیمی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.

مراسم تشییع پیکر عالم ربانی محمدرضا حکیمی در حرم مطهر رضوی برگزار شد.