پیکر علی سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.

پیکر علی سلیمانی بازیگر سینما و تلویزیون در قطعه هنرمندان به خاک سپرده شد.