تیم فوتبال پیکان بعد از پیروزی در بازی دوستانه تمرینات خود را دو روز تعطیل کرد.

تیم فوتبال پیکان بعد از پیروزی در بازی دوستانه تمرینات خود را دو روز تعطیل کرد.