مدیر برنامه‌های گوستاوو مایا تایید کرد که بارسلونا این بازیکن را خریداری کرده است.

مدیر برنامه‌های گوستاوو مایا تایید کرد که بارسلونا این بازیکن را خریداری کرده است.