ملی‌پوش تنیس روی میز ایران گفت: دغدغه نداشتن شغل و حتی مسکن، همراه من است و با پاداش بازی‌های آسیایی هانگژو هم هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.

ملی‌پوش تنیس روی میز ایران گفت: دغدغه نداشتن شغل و حتی مسکن، همراه من است و با پاداش بازی‌های آسیایی هانگژو هم هیچ کاری نمی‌توان انجام داد.