پیمایش آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن/ استان البرز هیئت ورزشهای همگانی شهریار

شهریاریها :اعضای کمیته ورزشهای طبیعی هیئت ورزشهای همگانی شهریار، آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن/ استان البرز را با موفقیت پیمایش کردند.  کمیته ورزشهای طبیعی آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن استان البرز با را با شرکت ۲۵ نفر و سرپرستی حسن رهنما پیمایش کردند.   – سرپرست برنامه: حسن رهنما – راهنما وسرقدم برنامه : اقای […]

شهریاریها :اعضای کمیته ورزشهای طبیعی هیئت ورزشهای همگانی شهریار، آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن/ استان البرز را با موفقیت پیمایش کردند.

 کمیته ورزشهای طبیعی آبشارنشترود وصعود به ارتفاعات ورزن استان البرز با را با شرکت ۲۵ نفر و سرپرستی حسن رهنما پیمایش کردند.
 
– سرپرست برنامه: حسن رهنما
– راهنما وسرقدم برنامه : اقای ایوب حسنی
– مورخه: جمعه ۲۳ شهریور ۹۷
– تصویربردار: سلامت مینایی و محمد رضا غلامی
– امدادونجات برنامه: دکتر جلیل آذری
– عقبداربرنامه: محمد حجازی
– پشتیبان برنامه: امیر رهنما
– طول مسیر رفت وبرگشت طی ۷ ساعت پیمایش: ۲۰ کیلومتر
– تشکر ویژه: از جناب آقای ایوب حسنی ازمعتمدین وشورای محلی منطقه واز آقای متفق بابت هماهنگی واز تمامی همسفران و همنوردانیکه در این برنامه شرکت داشتند.
– کمیته ورزش های طبیعی هیئت همگانی شهریار