جایزه بهترین بازیگر مرد سینمایی به پیمان معادی برای «درخت گردو» اهدا شد.

جایزه بهترین بازیگر مرد سینمایی به پیمان معادی برای «درخت گردو» اهدا شد.