شهریاریها : پیمان مجدد با حکم امید سراجی رئیس هیات دوچرخه سواری استان تهران به عنوان سرپرست هیات شهرستان شهریار منصوب شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، در متن این حکم آمده است: احتراما با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده شما در امور ورزش دوچرخه سواری، به موجب […]

پیمان مجدد سرپرست هیات دوچرخه سواری شهرستان شهریار شد

شهریاریها : پیمان مجدد با حکم امید سراجی رئیس هیات دوچرخه سواری استان تهران به عنوان سرپرست هیات شهرستان شهریار منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار، در متن این حکم آمده است:

احتراما با توجه به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده شما در امور ورزش دوچرخه سواری، به موجب این حکم جنابعالی به سمت رئیس هیات دوچرخه سواری شهرستان شهریار منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و موید باشید.

شایان ذکر است پیش از این علی پورمهر از پیشکسوتان دوچرخه سواری کشور این سمت را در شهرستان شهریار بر عهده داشت.