ثبت نام 4 محصول گروه ایران خودرو بدون قرعه کشی از ساعت 10 صبح فردا (دوشنبه 6 تیرماه) در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز می شود.

ثبت نام 4 محصول گروه ایران خودرو بدون قرعه کشی از ساعت 10 صبح فردا (دوشنبه 6 تیرماه) در سامانه یکپارچه فروش خودرو آغاز می شود.