ثبت نام در طرح پیش فروش عادی فیدلیتی پرایم از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت به مدت یک هفته از طریق سامانه جامع فروش خودرو sale.iranecar.com آغاز می‌شود….

ثبت نام در طرح پیش فروش عادی فیدلیتی پرایم از ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۲۷ اردیبهشت به مدت یک هفته از طریق سامانه جامع فروش خودرو sale.iranecar.com آغاز می‌شود.