کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین از توقف پیش ثبت‌نام اربعین تا اطلاع ثانوی خبر داد.

کمیته اعزام ستاد مرکزی اربعین از توقف پیش ثبت‌نام اربعین تا اطلاع ثانوی خبر داد.