پیش بینی وضعیت آب و هوای استان تهران تا پنجشنبه

 شهریاریها : پیش بینی آب و هوای استان تهران تا روز 5شنبه دما پیش بینی زمان پیش بینی وضعیت باد سرعت وزش باد جهت باد 22° بارانی سه شنبه ۱۳:۳۰ نسیم ملایم 3m/s جنوب-جنوب غربی 19° بارانی سه شنبه ۱۹:۳۰ نسیم ملایم 2m/s غرب-جنوب غربی 15° بارانی چهارشنبه ۰۱:۳۰ نسیم ملایم 2m/s شمال-شمال شرقی 16° […]

weather شهریاریها : پیش بینی آب و هوای استان تهران تا روز 5شنبه

دما پیش بینی زمان پیش بینی وضعیت باد سرعت وزش باد جهت باد
22° بارانی سه شنبه ۱۳:۳۰ نسیم ملایم 3m/s جنوب-جنوب غربی
19° بارانی سه شنبه ۱۹:۳۰ نسیم ملایم 2m/s غرب-جنوب غربی
15° بارانی چهارشنبه ۰۱:۳۰ نسیم ملایم 2m/s شمال-شمال شرقی
16° صاف چهارشنبه ۰۷:۳۰ نسیم ملایم 3m/s شمال شرقی
24° احتمال بارش چهارشنبه ۱۳:۳۰ باد خفیف 1m/s جنوب-جنوب غربی
22° صاف چهارشنبه ۱۹:۳۰ باد خفیف 1m/s شرق-شمال شرقی
16° صاف پنجشنبه ۰۱:۳۰ نسیم ملایم 2m/s شمال شرقی
17° صاف پنجشنبه ۰۷:۳۰ نسیم ملایم 2m/s شمال-شمال شرقی
23° صاف پنجشنبه ۱۰:۳۰ نسیم ملایم 2m/s غرب-جنوب غربی
24° نیمه ابری پنجشنبه ۱۶:۳۰ نسیم ملایم 4m/s غرب-جنوب غربی