18 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند که از میان آنها ده تحلیلگر، معادل 56 درصد، پیش بینی افزایش قیمت طلا در هفته را داشتند. …

18 تحلیلگر وال استریت در نظرسنجی طلای کیتکو نیوز شرکت کردند که از میان آنها ده تحلیلگر، معادل 56 درصد، پیش بینی افزایش قیمت طلا در هفته را داشتند.