در معاملات پشت خطی شب گذشته قیمت دلار بر روی27 هزار و 750تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت نقدی روز شنبه 120تومان پایین تر بود. جمعه شب در معاملات پشت خطی قیمت دلار بر روی 27 هزار و 680 تومان قرار داشت.

در معاملات پشت خطی شب گذشته قیمت دلار بر روی27 هزار و 750تومان قرار گرفت که نسبت به قیمت نقدی روز شنبه 120تومان پایین تر بود. جمعه شب در معاملات پشت خطی قیمت دلار بر روی 27 هزار و 680 تومان قرار داشت.