محمدحسن قدیری ابیانه گفت همان‌طور که رهبر انقلاب به درستی اشاره کردند، رفع تحریم‌ها دست ما نیست اما خنثی‌سازی تحریم‌ها دست ماست.

محمدحسن قدیری ابیانه گفت همان‌طور که رهبر انقلاب به درستی اشاره کردند، رفع تحریم‌ها دست ما نیست اما خنثی‌سازی تحریم‌ها دست ماست.