سکه بازان انتظار نزول قیمت طلا در هفته جاری را نداشتند.

سکه بازان انتظار نزول قیمت طلا در هفته جاری را نداشتند.