حباب قیمت سکه امامی بار دیگر افزایش یافت. چهارشنبه بعدازظهر فاصله ارزش ذاتی و قیمت بازاری فلز گران بهای داخلی به بالای ۷۰۰ هزار تومان رسید و در محدوده ۷/۶ درصدی قرار گرفت. …

حباب قیمت سکه امامی بار دیگر افزایش یافت. چهارشنبه بعدازظهر فاصله ارزش ذاتی و قیمت بازاری فلز گران بهای داخلی به بالای ۷۰۰ هزار تومان رسید و در محدوده ۷/۶ درصدی قرار گرفت.