برخی معامله گران بازار ارز تاکتیک جدیدی را برای معاملات روز شنبه در نظر گرفته اند. آن ها باور دارند که قیمت دلار در هفته گذشته رشد زیادی را تجربه کرده و با گذر از سقف قیمتی 11 ماهه به مقاومت سنگین 28 هزار و 500 تومان نزدیک شده است….

برخی معامله گران بازار ارز تاکتیک جدیدی را برای معاملات روز شنبه در نظر گرفته اند. آن ها باور دارند که قیمت دلار در هفته گذشته رشد زیادی را تجربه کرده و با گذر از سقف قیمتی 11 ماهه به مقاومت سنگین 28 هزار و 500 تومان نزدیک شده است.