هوش مصنوعی مرگ بیمار مبتلا به کرونا را ارزیابی می‌کند.

هوش مصنوعی مرگ بیمار مبتلا به کرونا را ارزیابی می‌کند.