سیگنال ابراهیم رییسی را بازار ارز گرفت/ معامله‌گران روی قیمت فردا شرط‌بندی کردند/ رقیب جدید برای حواله درهم پیدا شد/ راهی که دلار در برجام یک رفت، در برجام دو تکرار می‌شود؟…

سیگنال ابراهیم رییسی را بازار ارز گرفت/ معامله‌گران روی قیمت فردا شرط‌بندی کردند/ رقیب جدید برای حواله درهم پیدا شد/ راهی که دلار در برجام یک رفت، در برجام دو تکرار می‌شود؟