مدیر برنامه‌ های اضطراری سازمان جهانی بهداشت از احتمال جان باختن دو میلیون نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.

مدیر برنامه‌ های اضطراری سازمان جهانی بهداشت از احتمال جان باختن دو میلیون نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.