این روز‌ها پیش بینی بورس درباره فروردین ۱۴۰۲ داغ است و مهدی رباطی کارشناس بازار سرمایه روند شاخص کل در فروردین ماه سال جاری را پیش بینی کرده است. شاخص کل قله قبلی را فتح خواهد کرد؟…

این روز‌ها پیش بینی بورس درباره فروردین ۱۴۰۲ داغ است و مهدی رباطی کارشناس بازار سرمایه روند شاخص کل در فروردین ماه سال جاری را پیش بینی کرده است. شاخص کل قله قبلی را فتح خواهد کرد؟