به نظر میرسد هم قدم شدن سکه و دلار در معاملات شنبه، ریسک فروش را برای آنان در روز یکشنبه کاهش داد. فعلا بازار متاثر از رویدادها و تحولات سیستماتیک بیشتر میل به صعود دارد تا سقوط. …

به نظر میرسد هم قدم شدن سکه و دلار در معاملات شنبه، ریسک فروش را برای آنان در روز یکشنبه کاهش داد. فعلا بازار متاثر از رویدادها و تحولات سیستماتیک بیشتر میل به صعود دارد تا سقوط.