پیش‌بینی هواشناسی ایران تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکم بهمن‌ماه
پیش‌بینی هواشناسی ایران تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز یکم بهمن‌ماه
شهریاریها - سازمان هواشناسی کشور وضعیت استان‌های زیر در یکم بهمن‌ماه را به شرح زیر اعلام کرد.

به گزارش شهریاریها ، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان‌های ذکر شده در ۲۴ ساعت آینده را به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: پنج درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۷- درجه سانتی‌گراد

اردبیل: آسمان صاف تا نیمه ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۵- درجه سانتی‌گراد

بندرعباس: آسمان وزش باد شدید و دریا مواج‌ / بیشینه دما: ۲۱ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۲ درجه سانتی‌گراد

تبریز: آسمان قسمتی ابری تا صاف گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۴- درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۷- درجه سانتی‌گراد

تهران: آسمان کمی ابری همراه با وزش باد گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: چهار درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۶- درجه سانتی‌گراد

البرز: آسمان نیمه ابری به تدریج صاف‌ / بیشینه دما: دو درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۸- درجه سانتی‌گراد

فارس: آسمان صاف همراه با وزش باد / بیشینه دما: هشت درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد

همدان: آسمان صاف همراه با وزش باد / بیشینه دما: یک درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱۶- درجه سانتی‌گراد

خراسان رضوی: آسمان به تدریج ابری همراه با بارش پراکنده گاهی وزش باد شدید / بیشینه دما: پنج درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۳- درجه سانتی‌گراد

مازندران: آسمان صاف به تدریج ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۱۷ درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: سه درجه سانتی‌گراد

گیلان: آسمان صاف به تدریج ابری و وزش باد / بیشینه دما: شش درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۱- درجه سانتی‌گراد

یزد: آسمان ابری همراه با وزش باد شدید / بیشینه دما: هشت درجه سانتی‌گراد / کمینه دما: ۲- درجه سانتی‌گراد ‌