پیش‌بینی سود ۳۵ هزار میلیارد ریالی در صندوق ذخیره فرهنگیان

حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در پیامی از پیش‌بینی سود ۳۵ هزار میلیارد ریالی در صندوق ذخیره فرهنگیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ خبر داد….

حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در پیامی از پیش‌بینی سود ۳۵ هزار میلیارد ریالی در صندوق ذخیره فرهنگیان برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹ خبر داد.