در هفته اخیر شاخص کل بورس در مجموع 90 هزار و 483 واحد پائین آمد و کانال 1.4 میلیونی را از دست داد. شاخص هم‌وزن نیز افت 34 هزار و 505 واحدی را ثبت کرد. آیا این روند تداوم خواهد داشت؟…

در هفته اخیر شاخص کل بورس در مجموع 90 هزار و 483 واحد پائین آمد و کانال 1.4 میلیونی را از دست داد. شاخص هم‌وزن نیز افت 34 هزار و 505 واحدی را ثبت کرد. آیا این روند تداوم خواهد داشت؟