در بازار خودرو، شاهد افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا بودیم. رشد قیمت ها برای محصولات سایپا بیشتر از محصولات ایران خودرو بود.

در بازار خودرو، شاهد افزایش قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا بودیم. رشد قیمت ها برای محصولات سایپا بیشتر از محصولات ایران خودرو بود.