سازمان هواشناسی اعلام کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی جدید در اکثر نقاط کشور در هفته آینده بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.

سازمان هواشناسی اعلام کرد: با توجه به ورود سامانه بارشی جدید در اکثر نقاط کشور در هفته آینده بارش باران و برف پیش‌بینی می‌شود.