در حالیکه 330 هزار فرانسوی در یک روز به کرونا مبتلا شدند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در صورت عدم کنترل امیکرون، بیش از نیمی از جمعیت اروپا به این بیماری مبتلا می‌شوند….

در حالیکه 330 هزار فرانسوی در یک روز به کرونا مبتلا شدند. سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که در صورت عدم کنترل امیکرون، بیش از نیمی از جمعیت اروپا به این بیماری مبتلا می‌شوند.