کارشناس سازمان هواشناسی گفت:با پایان فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت امروز، پایداری هوا موجب بازگشت آلودگی به کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد شد….

کارشناس سازمان هواشناسی گفت:با پایان فعالیت سامانه بارشی از اواخر وقت امروز، پایداری هوا موجب بازگشت آلودگی به کلان‌شهرها و شهرهای صنعتی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه خواهد شد.