صحبت های ناصر فریادشیران پیشکسوت باشگاه استقلال درباره حاشیه های فدراسیون فوتبال و اردوی تیم ملی را ببینید.

صحبت های ناصر فریادشیران پیشکسوت باشگاه استقلال درباره حاشیه های فدراسیون فوتبال و اردوی تیم ملی را ببینید.