تهران- ایرنا- دروازه‌بان تیم ملی در حالی در آستانه بازگشت به ایران قرار دارد که پیشنهاد یک باشگاه صنعتی ممکن است مانع سرخپوش شدن او برای فصل جدید شود….

تهران- ایرنا- دروازه‌بان تیم ملی در حالی در آستانه بازگشت به ایران قرار دارد که پیشنهاد یک باشگاه صنعتی ممکن است مانع سرخپوش شدن او برای فصل جدید شود.