زکریا مرادی بازیکن‌ سابق استقلال به زودی از تیم جدیدش رونمایی می‌کند.

زکریا مرادی بازیکن‌ سابق استقلال به زودی از تیم جدیدش رونمایی می‌کند.