دبیر فدراسیون بسکتبال گفت: قرارداد ما با کادرفنی تا پایان المپیک ۲۰۲۰ بود ولی چون المپیک با تعویق یکساله مواجه شد هنوز تصمیم جدی برای شرایط موجود نگرفتیم. اما کماکان شاهین طبع سرمربی تیم‌ملی است….

دبیر فدراسیون بسکتبال گفت: قرارداد ما با کادرفنی تا پایان المپیک ۲۰۲۰ بود ولی چون المپیک با تعویق یکساله مواجه شد هنوز تصمیم جدی برای شرایط موجود نگرفتیم. اما کماکان شاهین طبع سرمربی تیم‌ملی است.