یکی از تیم های پولدار لیگ برتر درخواست عجیبی از باشگاه پرسپولیس دارد.

یکی از تیم های پولدار لیگ برتر درخواست عجیبی از باشگاه پرسپولیس دارد.