ظاهرا استقلالی ها در جدیدترین درخواست خود برای انتقال قطعی رضاوند به فولاد، از همتایان خوزستانی خود درخواست کرده اند که به جای کوشکی، احسان پهلوان آبی پوش شود. …

ظاهرا استقلالی ها در جدیدترین درخواست خود برای انتقال قطعی رضاوند به فولاد، از همتایان خوزستانی خود درخواست کرده اند که به جای کوشکی، احسان پهلوان آبی پوش شود.