منچستریونایتد برای فروش گذاشته شده و شیخ جاسم تلاش زیادی برای به دست آوردن مالکیت باشگاه انجام داده است.

منچستریونایتد برای فروش گذاشته شده و شیخ جاسم تلاش زیادی برای به دست آوردن مالکیت باشگاه انجام داده است.