باشگاه منچستریونایتد برای جذب مدافع اینتر پیشنهاد جدیدی ارسال کرده است.

باشگاه منچستریونایتد برای جذب مدافع اینتر پیشنهاد جدیدی ارسال کرده است.