رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: با توجه به افزایش شیوع کرونا در قزوین باید تمام جمعیت بالای ۶۵ سال و افراد دارای بیماری خاص را شناسایی کنیم و اجازه خروج به آن‌ها ندهیم، در واقع باید قرنطینه معکوس انجام دهیم….

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین گفت: با توجه به افزایش شیوع کرونا در قزوین باید تمام جمعیت بالای ۶۵ سال و افراد دارای بیماری خاص را شناسایی کنیم و اجازه خروج به آن‌ها ندهیم، در واقع باید قرنطینه معکوس انجام دهیم.