مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اصفهان گفت: فرونشست زمین در دشت اصفهان- برخوار به سمت مناطق شهری، رودخانه زاینده رود، پل‌های تاریخی و میدان نقش جهان در حال پیشروی است….

مدیر دفتر منطقه ای مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی اصفهان گفت: فرونشست زمین در دشت اصفهان- برخوار به سمت مناطق شهری، رودخانه زاینده رود، پل‌های تاریخی و میدان نقش جهان در حال پیشروی است.