قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه گذشته روی ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان قرار داشت اما قیمت دلار در بازار ارز امروز شنبه 29 آبان 1400 اندکی پیشروی را ثبت کرد….

قیمت دلار آمریکا عصر روز پنجشنبه گذشته روی ۲۸ هزار و ۱۵۰ تومان قرار داشت اما قیمت دلار در بازار ارز امروز شنبه 29 آبان 1400 اندکی پیشروی را ثبت کرد.