پیشرفت هشتاد درصدی فاز اول پروژه پایش تصویری در شهر اندیشه
پیشرفت هشتاد درصدی فاز اول پروژه پایش تصویری در شهر اندیشه
شهریاریها - یکی از اقدامات شایسته ای که در چند سال اخیر باعث‌ ارتقا ضریب امنیت و رفع بسیاری از موارد اینچنینی در سطح شهرها و حتی روستاها شده است ، تمهید زیرساختی بنام پایش تصویری و رصد لحظه ای وضعیت معابر و نقاط حساس توسط مدیریت شهری و روستایی بوده است در این راستا شهر اندیشه نیز مستثنی نبوده و هم اکنون پروژه ای در این خصوص در حال اجراست.

به گزارش شهریاریها ، بهروز کاویانی شهردار اندیشه در این مورد گفت : پروژه پایش تصویری شهر از طرحهای بسیار مهم در حوزه زیرساخت‌های امنیتی -رفاهی مدیریت شهری اندیشه است که می توان از آن در همه ابعاد شهری بویژه در بحث‌کنترل ترافیک و در راستای خدمت رسانی مطلوب نیز بهره مند شد .

وی افزود : با این هدف فاز اول این پروژه با اعتبار دوازده میلیارد تومان هم اکنون هشتاد درصد از عملیات اجرایی خود را می گذراند تا بتوانیم‌پس از آن در فاز دوم با اعتبار پیش بینی شده ۷هفت میلیارد تومانی این طرح را به اتمام برسانیم.

شهردار اندیشه ادامه داد: از ابعاد مهم دیگری که این طرح می تواند کمک‌ شایانی به تردد وسایط نقلیه کند ، رصد و‌ارزیابی ترافیک شهری و همچنین برنامه ریزی جامع در این رابطه است که در فاز اول این پروژه ۵۵ دوربین پیشرفته طبق استاندارهای ابلاغی وظیفه ارسال تصاویر مورد نظر را برای پایش لحظه ای شهر بر عهده خواهند داشت و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن باشیم.