همچنان شاهد پیشتازی کرونا در لرستان هستیم و به گفته مسئولان علوم پزشکی، احتمال وقوع موج‌های جدید این بیماری در استان با نزدیک شدن به فصل پاییز وجود دارد….

همچنان شاهد پیشتازی کرونا در لرستان هستیم و به گفته مسئولان علوم پزشکی، احتمال وقوع موج‌های جدید این بیماری در استان با نزدیک شدن به فصل پاییز وجود دارد.