کرج- نایب رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: صنایع دارویی استان البرز، نقش پیشتاز در رشد علمی و صادرات دارویی کشور بر عهده دارند.

کرج- نایب رییس اتاق بازرگانی البرز گفت: صنایع دارویی استان البرز، نقش پیشتاز در رشد علمی و صادرات دارویی کشور بر عهده دارند.