در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا در روزی که مدعیان آسیایی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند تیم ملی ایران مقابل ازبکستان متوقف شد….

در مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ در قاره آسیا در روزی که مدعیان آسیایی موفق شدند حریفان خود را شکست دهند تیم ملی ایران مقابل ازبکستان متوقف شد.