تیم فوتبال ماریتیمو در شب کلین‌شیت عابدزاده مقابل سانتاکلارا به پیروزی رسید.

تیم فوتبال ماریتیمو در شب کلین‌شیت عابدزاده مقابل سانتاکلارا به پیروزی رسید.